CERTIFICATE DE PERFORMANTA ENERGETICE

 • AUDITOR ENERGETIC

  VITASTAL CONSULTING - peste 1800 de referinte, din Bucuresti si din tara, pe care le-am auditat si certificat energetic!

  Solicitati si Dvs. acum serviciile unui auditor energetic atestat!

  Pret certificat energetic de la 50 Euro!

 • TERMOVIZIUNE

  Specialistii nostri in termografie va pot confirma calitatea unei lucrari dintr-o arie vasta de aplicatii: reabilitare energetica, depistarea defectiunilor ascunse ale instalatiilor de incalzire și acc, identificarea puntilor termice pentru un calculul energetic riguros.
 • CERTIFICAT ENERGETIC

  Cautati un auditor energetic?
  Doriti sa obtineti un certificat energetic - CPE?

  VITASTAL CONSULTING - servicii de certificare energetica cladiri, eliberam certificat energetic, realizam audit energetic. Auditori energetici atestati!
 • PROIECTARE

  Suntem la dispozitia Dvs. cu solutii moderne pentru instalatii HVAC, desfumare, instalatii sanitare, instalatii de protectie la incendiu, reabilitare de cladiri etc.
 • CASA PASIVA / VERDE

  Va incurajam prin solutii fezabile sa ganditi exploatarea imobilului in ideea reducerii absolute a emisiei de CO2.

  Promovam energia verde prin implementarea echipamentelor ce utilizeaza surse regenerabile.
Legea nr. 372 din 13/12/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

 

* * *                      H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, inclusiv Ordinul MDLPL nr.863/2008 pentru aprobarea „Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. 28 din 2008”.

* * *                      Legea 325/2002 pentru aprobarea O.G. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice.

* * *                      Legea 50 din 1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

* * *                      Ordonanta nr. 22 din 20/08/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

* * *                      O.G. 29/30.01.2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice.

* * *                      Metodologie din 01/09/2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

* * *                      Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

* * *                      HG 349-93 privind contorizarea apei si a energiei termice la consumatorii urbani, institutii si agenti economici.

Mc001-2006            Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor.

NP 008-97               Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in functie de activitatile desfasurate in regim de iarna-vara.

MP 022-02              Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si produselor pentru constructii.

MP013-2001            Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a cladirilor si instalatiilor aferente. Program cadru al programului national anual de reabilitare si modernizare termica a cladirilor si instalatiilor aferente.

GT 036-02               Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde menajera aferente acestora.

GT 032-01               Ghid privind proceduri de efectuare a masurarilor necesare analizarii termoenergetice a constructiilor si instalatiilor aferente.

GT 040-02               Ghid de evaluare a gradului de izolare termica al elementelor de constructie la cladiri existente in vederea reabilitarii termice.

GT 041-02               Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor civile.

GT 043-02               Ghid privind imbunatatirea calitatilor termoizolatoare ale ferestrelor la cladirile civile existente.

C107/0-2002            Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri.

C 107/3-2005           Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor.

C 107/5-2005           Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul.

SR 4839-1997          Instalatii de incalzire. Numarul anual de grade-zile.

SR 1907/1-1997       Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul.

SR 1907/2-1997       Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare conventionale de calcul.

EN ISO 7345/1995    Thermal insulation. Physical quantities and definitions. (Izolare
termica. Marimi fizice si definitii).

SR EN ISO 10077/1  Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor - Calculul
transmitantei termice. Partea I: Metoda simplificata.

SR EN ISO 6946       Parti si elemente de constructie - Rezistenta termica si transmitanta
termica - Metoda de calcul.

SR EN ISO 9288       Izolatie termica. Transfer de caldura prin radiatie. Marimi fizice si
definitii.

SR EN 22726            Ambiante termice. Aparate si metode de masurare a marimilor fizice.

STAS 4908-85          Cladiri civile, industriale si agrozootehnice. Arii si volume conventionale.

STAS 11984-2002     Instalatii de incalzire centrala. Suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire.

STAS 7462/2            Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exteriori.

STAS 6472/4            Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de constructii la difuzia vaporilor de apa. Prescriptii de calcul.

STAS 6472/6            Fizica constructiilor. Proiectarea elementelor de constructii cu punti termice.

STAS 1478-90          Constructii civile si industriale. Alimentarea interioara cu apa.

I13-02                     Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire.

I9-94                       Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.

E – 1981                  Indicator de norme de deviz pentru lucrari de instalatii de incalziri

I - 1981                   Indicator de norme de deviz pentru lucrari de instalatii electrice

IZ – 1981                 Indicator de norme de deviz pentru izolatii

PCC - 016/2000        Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termica a cladirilor folosind placi din materiale termoizolante.


Auditor energetic | Certificat energetic apartament | Certificat energetic cladire | Pret certificat energetic apartamente | Pret certificat energetic cladiri
Home | Tarife certificat energetic | Cerere oferta | Referinte VITASTAL CONSULTING | Link-uri utile | Termeni si conditii | Sitemap | Contact
© VITASTAL CONSULTING 2018